.status-msg-wrap {visibility:hidden;display:none;}

dilluns, 14 d’agost de 2017

Motors a Moià, primera cursa.

L’any 1915, en plena guerra mundial, el "Moto Club Deportivo de Barcelona." va organitzar una cursa de regularitat.
En el seu recorregut per carretera, els participants amb els seus vehicles de motor, van passar per Moià, van fer a la nostra Vila el final de la primera etapa.
Va ser una pausa per descansar unes hores i al migdia a la Fonda, van servir el dinar a tots els participants.
A la tarda, amb molta expectació del públic, es donà la sortida oficial de la segona etapa de la cursa, tot el grup amb les seves màquines, van seguir per carretera, la ruta marcada cap a Barcelona.
Aquesta cursa va representar, per la gent de Moià, l'aparició d'un món nou, que havia estat desconegut per tothom fins aquell moment.

Tot va anar molt de pressa, amb poques dècades van sorgir les motocicletes, els automòbils i els avions. El conjunt es va presentar a la nostra societat, com a símbol de modernitat. Era època de provar, de saber on era la mesura de resistència de l'home sobre la màquina. Es van organitzar les primeres curses de regularitat. Recórrer 230 quilòmetres en un dia amb automòbils i motocicletes va ser tota una gesta l'any 1915.
Politicament, s'estava d'esquena al conflicte bèl·lic que assolia Europa, a l'haver esclatat la primera guerra mundial. El 7 d'agost de 1914, la “Gaseta de Madrid” publicava un reial decret pel qual el govern del conservador d’Eduardo Dato es creia en el «deure d'ordenar la més estricta neutralitat als súbdits espanyols d'acord amb les lleis vigents i als principis del dret Públic Internacional».
Aquí a Catalunya es vivia, doncs, un moment d'eufòria clarament marcat per l'ascens d'una societat burgesa i liberal, al costat de la consolidació d'una classe mitjana. Aquestes circumstàncies oferien oportunitats per acollir nous formats d'oci.
El final d'aquesta primera etapa de la cursa, va ser un fet molt rellevant per la Vila de Moià. No es coneixien precedents, la gent estava a l'expectativa, els comentaris eren generals, tothom ho esperava. Va ser un gran espectacle contemplar els participants tots ben equipats, sentir l’espetegar dels motors, la polseguera, veure córrer les màquines, la fumera i l'olor de benzina, va ser un fet  en la vida dels vilatans que va representar l'inici del camí cap als temps moderns. Van ser els motors a Moià, la primera cursa!
Aquesta prova la va presenciar tota la gent del poble. Tothom molt mudat, va anar a veure com es donava la sortida als participants després de dinar. La multitud situada a les voreres de la cruïlla de carreteres del Poble Nou i a la carretera de Manresa, saludaven i contemplaven amb estupor els participants que amb els automòbils i les seves motocicletes de vius colors passaven pel davant seu a gran velocitat.
Per la majoria d'ells i la quitxalla especialment, era la primera vegada que veien un vehicle de motor.
Pogueren descobrir també en els participants d'aquesta cursa, el patró de l'home aventurer, romàntic, carregat de misteri, de bucolisme i de risc. Es tracta de l'home somiador i intrèpid, que desafia les adversitats i els límits de la vida, que busca l'evasió de la realitat. Representava ell, tota una ideologia poètica figurada per la simbologia de la màquina, i de les aspiracions de llibertat. 
Era el Moià dels primers anys del segle XX, que es movia en un context econòmic agrari de grans propietaris i molts parcers, lluny dels centres decisoris polítics i culturals. 
Un Moià amb poques comunicacions, pero amb una activitat industrial incipient. Conseqüentment, la gent vivia la rutina establerta en temps passats, se seguia el calendari marcat per les fetes religioses. No es coneixia la pràctica de cap mena d'esport, els esdeveniments culturals eren comptats i els més importants arribaven al poble especialment per la Festa Major d'estiu. Per axò va impactar tant aquesta cursa, la gent que ho va viure, durant molt de temps no parlava d'altra cosa, ho van recordar tota la seva vida, explicant-ho després a les següents generacions.


Copiat del diari. LA VANGUARDIA


La Vanguardia, pagina 5 jueves 8 de Abril de 1915.


DEPORTES Y TURISMO.  Motociclismo.

El Moto Club Deportivo de Barcelona, ha publicado el reglamento especial de la tercera prueba de regularidad para motocicletas, side-cars, y cyclecars, que se correrá el dia 25 del actual mes de abril del presente año.1º Esta prueba se regirá por el Reglamento general del Moto Club Deportivo Barcelona: siendo reservada para los amateurs y pudiendo participar en ellas todas las motocicletas, side-cars, y cyclecars, de las varias categorías especificadas en el Reglamento general.

2º El itinerario sera el siguiente: Salida del Moto Club Deportivo Barcelona calle de Aragon, Paseo de Gracia, Ronda de San Pedro, Salón de San Juan, Badalona, Masnou, Alella, Granollers, La Garriga, San Feliu de Codinas,Sant Llorens Savall, Calders, Artés, Aviño, l'Estany, y Moyà, comida i descanso en esta población y por la tarde salida de Moyà, Calders,Navarcles, Talamanca, Tarrasa, Rubí, Sant Cugat, Barcelona, y llegada por el Paseo de Grácia y calle de Aragón, al Moto Club Deportivo Barcelona.3º La velocidad media de las motocicletas inferiores a 300 centímetros cúbicos de cilindrada, i de los side-cars inferiores a 560 centímetros cúbicos será de 25 km, por hora, y la de las demás máquinas 30 km por hora.


4º Los premios a conceder en esta prueba serán medallas de oro, o copas, medallas de plata, y medallas de bronce, que se adjudicaran en la forma que más abajo se indica.


5º El plazo de inscripción para esta prueba terminará el 21 del actual mes de abril, no pudiendo prorrogarse dada la difícil organización de la prueba.6º Desde esta fecha deberán los concursantes recoger en la secretaria del Moto Club Deportivo Barcelona, un plano horario, en que se hallarán las indicaciones necesarias referentes a la prueba y un número de cartón que deberán colocar en la horquilla de las motocicletas, o en la parte anterior y en forma bien visible, de los side-cars, y cyclecars.

7º El precio de inscripción en esta prueba queda fijado en cinco pesetas para los socios del M.C.D.B. Y ocho pesetas para los no socios.


8º La forma de clasificación será la siguiente: Cada concursante tendrá abonados 100 puntos a su salida del Moto Club Deportivo Barcelona: recibiendo la medalla de oro o copia el que haya perdido menos puntos, terminada la prueba: ganaran medalla de plata todos los que se clasifiquen con noventa o mas puntos: y medalla de bronce los quienes se clasifiquen con un número de puntos entre 80 y 90.Las categorías motocicletas y side-cars tendrán cada uno medalla de oro y medallas de plata i bronce: en caso de inscribirse tres o mas cycle-cars tendrán también estos sus medallas o premios especiales y en caso contrario se les considerará adheridos para la clasificación a los side-cars.
Se deducirán puntos con arreglo al siguiente sistema: un punto por cada dos minutos o fracción que se adelanten o retrase al pase por los controles en que se concede sin perdida de clasificación un margen de cinco minutos por exceso o por defecto:quedando prohibido aguardarse parado fuera de lo controles y a la vista de los mismos en un radio inferior a medio kilómetro.Cinco puntos por cada paro que una de las secciones marcadas, Non-stop en el plano horario, ocho puntos por rotura de una de las siguientes partes de la de motocicleta, chasis de side-car, chasis de cycle-car,dirección del cycle-car, horquilla, o manillar de motocicleta.
Cinco puntos por rotura de guardabarros, caballete, frenos y válvulas.
Dos puntos por rotura de:cable, muelles, etc.
Además se tendrán en cuenta para la clasificación las siguientes pruebas especiales.a) A la llegada a Moyà quedaran las maquinas depositadas en un local especial, siendo prohibido prestarles atención o cuidado alguno ni poner el motor en marcha hasta que sé de oficialmente la salida, permitiéndose únicamente proveerse de bencina, agua, o aceite. El incumplimiento de esta condición quedará penalizada en cinco puntos.

b) Dada la orden de salida sin haber puesto el motor en marcha previamente, las motocicletas deberán cubrir 50 m en menos de 40 segundos, pasando el motociclista sobre la maquina, i con el motor en marcha normal al final de los cincuenta metros: y los side-cars y cyclecars deberán cubrir dicha distancia en menos de sesenta segundos. El incumplimiento de esta condición importará una perdida de cinco puntos.

c)Finalmente existirá un control secreto para decidir el primero de la clasificación, en el caso de empate de la clasificación general.9)A su llegada al M.C.D.B. Los concursantes deberán firmar un boletín en el cual deberán contestar afirmativamente, o negativamente, según sea el caso, varias preguntas referentes al cumplimiento de varios extremos de este reglamento.

10)La hora de salida quedará indicada en el plano horario debiendo presentarse el concursante presentarse media hora antes de su salida en el local del M.C.D.B.donde podrá comprobar su reloj con el reloj tipo, según el que tomaran los tiempos de prueba.11)Los controles a excepción del control secreto estarán indicados en el plano horario y situados en cruces de carreteras.

12)Debiendo disponer el M.C.D.B el servicio de comida en Moyà, el Club ha hecho arreglos en virtud de los cuales y mediante el pago de cuatro pesetas, el Club facilitará hasta el día 21 inclusive tickets para la misma. Pasado este día, el Club no responde de las dificultades que en este sentido experimentarán en Moyà tanto los concursantes como sus acompañantes.
Así mismo se advierte a los concursantes que en caso de tener que suspender la prueba por causa de fuerza mayor los tickets para la comida en Moyà no serán reintegrados.


La Vanguardia, pagina 4 Lunes 26 Abril de 1915

DEPORTES Y TURISMO, Motociclismo.

Prueba de regularidad.

Hay que reconocer y proclamar, porque se lo merecen que los socios y la junta del Moto Club Deportivo de Barcelona, saben hacer de perfecto modo las cosas, como hay que proclamar y reconocer los entusiasmos de todos los inscritos, al lanzarse a una prueba verdaderamente difícil de un recorrido de 230 kilómetros llenos de dificultades, de enormes subidas, de fuertes virajes acompañándoles ratos de lluvia, y encontrando un terreno encharcado entre Navarcles y Mura y a pesar de ello los corredores en sides, en cyclecars y en motos, siguieron su ruta en su afán de cumplir el trayecto con la perfecta regularidad.
Treinta y tres eran los inscritos, dejando de presentarse siete a la hora de la salida.
En el Club a la hora de la llegada había mucha animación, siendo felicitado los corredores que iban llegando dentro del tiempo previamente fijado.Cuando hubo deliberado el jurado se estableció la siguiente clasificación:

SIDE-CARS

Antonietti, sobre Triumph. Puntos 97 ½. Premio: Medalla de oro

MOTOS

J.Mas sobre Douglas. 100 puntos. Medalla de oro.


M.Armangué, sobre Connaugt. 100 puntos. Medalla de plata.


A.Ferrán, sobre Rudge. 96 ½ puntos. Medalla de plata.


A.Chassaigne, sobre Vindec, 93 puntos. Medalla de plata.


J.Martinez, sobre Zenith.93 puntos. Medalla de plata.

CYCLECARS.

Barnola, sobre Ideal. 100 puntos. Medalla de oro y Copa especial, ofrecida por el señor Cerveto.


J.C, sobre Ideal. 100 puntos.Medalla de plata.


L Conte. Sobre Buckingham. 84 ½ puntos. Medalla de plata.

Es servicio de cronometraje estuvo muy bien dispuesto.
Siguieron la carrera en automóvil el señor Real, el señor Coma, presidente del Club, como siempre infatigable, y en un Berliet, generosamente cedido por don Alfonso Macaya, a los periodistas en que hicimos la información, con la grata compañía del referido señor y de nuestros queridos amigos Ricardo Cabot, de Stadium, y Jaime Grau, de El Mundo Deportivo.
En resumen, una fiesta notable bajo todos conceptos, en donde el Moto Club ha puesto de relieve los elevados fines que persigue a los que le deben estar agradecidos los socios y los industriales que deben ver con enorme simpatía el triunfo del sport en que todos por igual estamos interesados.
Además, un nuevo triunfo para la entidad organizadora y para los simpáticos elementos cuyos nombres van aparejados con el de la mas regular de las victorias.
Així era el motor a Moià, l'any 1915-S'instal·la el primer sortidor de benzina al Poble Nou, a la cruïlla de carreteres, davant la taverna del Ton.

http://moiadabans.blogspot.com.es/2016/10/sortidors-de-benzina.html

-Roden per Moià les cinc primeres motocicletes (Bicicletes de foc) dels germans Daví Segalés. Candi, Pius, Lluís, Josep i Sebastià.

http://moiadabans.blogspot.com.es/2016/01/sebastia-davi-i-les-bicicletes-de-foc.html

-Dia 25 d'abril. Dinar dels participants, en el final de la primera etapa de la cursa de regularitat, organitzada pel "Moto Club Deportivo de Barcelona."
 

-Dia 4 de maig. Arriba el primer automòbil a Moià a Cal Ferrer de la Font, va venir de Manresa, portava rodes de fusta i pneumàtics massissos. No funcionava el motor, la quitxalla l'empenyien carretera de l'Estany amunt, hi pujaven a sobre i el conduïen de baixada fins al poble.Joan Carrera i Vilardell                                                   Moià Gener de 2016.
Bibliografia.


Hemeroteca La Vanguardia.http://www.lavanguardia.com/hemeroteca


AUTOMÒBILS IDEAL. Tallers Hereter. (1915-1919)

http://barcelofilia.blogspot.com.es/2015/03/automobils-ideal-tallers-hereter-1915.html

Buckingham cyclecarTriumph heritage.Douglas motorcycles


Imatges.


Les fotografies que il·lustren aquest escrit, són baixades de l'arxiu fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya. Son de l'època, reflecteixen el moment, però no corresponen a aquesta cursa.


Buckingham cyclecar


AUTOMÒBILS IDEAL. Tallers Hereter. (1915-1919)

2 comentaris:

 1. Ostres, quin article més divertit; sobretot les imatges. Et fas el càrrec que tots aquests pioners tenien molt mèrit i m'agrada que amb el teu blog, surtin a la llum.
  Enhorabona Joan!

  ResponElimina
 2. Hola Maria.
  Moltíssims recursos tenim nosaltres, en conèixer a fons el nostre entorn. Estimant els nostres pobles i la seva gent, reculant en el temps i escrivint històries.
  Moltes gràcies Maria pels teus comentaris.
  Salutacions.
  Joan

  ResponElimina